Đơn hàng dành cho các bạn nam muốn đi làm thực phẩm đây rồi!

CHỦ SỬ DỤNG: CÔNG TY THỰC PHẨM  BÀNG ĐỨC龐德(NA)
KHU TỊCH CHỈ – TÂN BẮC新北市 汐止區
THỰC PHẨM
CẦN 2 NAM , CAO CHUẨN 165 TRỞ LÊN, CÂN NẶNG TƯƠNG THÍCH VỚI CHIỀU CAO (KHÔNG NHẬN LAO ĐỘNG QUÁ BÉO), TUỔI 23-28 , ĐÃ KẾT HÔN CÓ CON
NHẬN LAO ĐỘNG ĐI VỀ RỒI, CẦN LAO ĐỘNG CÓ THỂ LỰC TỐT
CÔNG VIỆC: THAO TÁC MÁY, NHỒI BỘT BÁNH, VẬN CHUYỂN 25-30KG , ĐÓNG GÓI, DỌN RỬA ĐỒ DÙNG DỤNG CỤ VÀ VỆ SINH KHU VỰC XƯỞNG, LÀM THEO SẮP XẾP CỦA CHỦ QUẢN
LƯƠNG 23.100 ĐÀI TỆ
LÀM THÊM : 40H /THÁNG
TIỀN ĂN Ở : 2000 ĐÀI TỆ (CUNG CẤP BỮA TRƯA NGÀY ĐI LÀM )
THÔNG TIN KHÁC: KHÔNG NHẬN LAO ĐỘNG HÚT THUỐC , CÓ HÌNH XĂM. GỬI FORM HẸN LỊCH PV