Đơn hàng dành cho nam biết hàn xì

ĐƠN HÀNG MINH CHÍNH盟正 (YC) CAO HÙNG高雄市燕巢區 HÀN XÌ, HÀN CO2, CẮT KIM LOẠI ( LÀM THÂN XE) THỜI GIAN: 2 NĂM 10 THÁNG CẦN 1 NAM , CAO 168 TRỞ LÊN ĐI MỚI , ĐI VỀ RỒI ĐỀU ĐƯỢC LƯƠNG 23100 ĐÀI TỆ LÀM THÊM: NGÀY THƯỜNG LÀM THÊM 1H, THỨ 7 ĐI LÀM THÊM TIỀN ĂN Ở : KHÔNG TRỪ, KÝ TÚC TRONG XƯỞNG, ĂN TỰ TÚC ( CÓ THỂ TỰ NẤU) THÔNG TIN KHÁC: LÀM CA NGÀY (7:30- 17:30 TÍNH 1H LÀM THÊM) LD KHÔNG BỊ TRỪ BẢO HIỂM LD, BẢO HIỂM Y TẾ. HÀNG THÁNG CÓ TIỀN THƯỜNG CHUYÊN CẦN VÀ TIỀN THƯỞNG HIỆU SUẤT ( THEO BIỂU HIỆN CÔNG VIỆC CỦA LAO ĐỘNG) GỬI FORM KÈM VIDEO HÀN XÌ