Author: bvkhanh88

Những điều cấm kỵ ở Đài Loan

7 Điều cấm kỵ khi sinh sống tại Đài Loan 1. Tặng đồng hồ Nghe có vẻ hơi lạ nhưng người Đài Loan quan niệm khi tặng đồng hồ cho ai nghĩa là có ý nói đến cái chết đang đến gần với người nhận. Thời gian ngày càng ít lại. Nhớ lưu ý điều …

Đọc tiếp »

Copyright 2020 HTC Group - All Right Reserved